Sondre Bogen-Straume

Produsent og redaktør

Jobber for et varmere samfunn der alle uavhengig av legning, kjønn, funksjonsnivå, rase m.m. har like muligheter. Har organisasjons- og ledererfaring fra frivillige, interessepolitiske organisasjoner og politisk parti. Holder kurs samt driver podcast og blogg om autismespekterforstyrrelser. Er aktiv brukerrepresentant og har erfaring fra diverse samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Vært folkevalgt til Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Tønsberg kommune.
Stiftet i 2019 Foreningen Talerør da jeg opplever at det er flere grupper i samfunnet som ikke har en stemme. Foreningen Talerør er «den inkluderende foreningen» som skal være et talerør for alle grupper – også de som i dag ikke har en interesseorganisasjon som fremmer sin sak.
Andre verv: Styreleder, kursarrangør og likeperson for Autismeforeningen i Norge Vestfold lokallag og Leder av Foreningen Talerør

Bibliografi

Bogen-Straume, S. (2020, January 15). Episode 1: Litt om meg og podcasten (No. 1). Autismepodden. https://www.autismepodden.no/litt-om-meg-og-podcasten/
Bogen-Straume, S. (2020, February 13). Episode 2: Hvordan det er å være autist med Olav Helland (No. 2). Autismepodden. https://www.autismepodden.no/episode-2-hvordan-det-er-a-vaere-autist-med-olav-helland/
Bogen-Straume, S. (2022, September 1). Nei, biblioteket er ikke for alle! Tønsbergs Blad. https://www.tb.no/5-76-1875057
Bogen-Straume, S. (2022, August 25). Er dette et bibliotek for alle? Tønsbergs Blad. https://www.tb.no/5-76-1868286
Bogen-Straume, S. (2022). EIBI bedrer autisters livskvalitet. Tidsskrift for Norsk psykologforening, 59(9), 835–836. https://psykologtidsskriftet.no/debatt/2022/08/eibi-bedrer-autisters-livskvalitet
Bogen-Straume, S. (2022, November 10). Episode 5 EIBI og Eikeseths studie (No. 5) [MP3]. Autismepodden. https://www.autismepodden.no/episode-5-eibi-og-eikeseths-studi/
Bogen-Straume, S. (2021, February 4). Episode 4 Jenter med ASD (No. 4). Autismepodden. https://www.autismepodden.no/episode-4-jenter-med-asd/
Bogen-Straume, S. (2020, July 14). Episode 3: RDA (PDA) med Stian Orm – Autismepodden (No. 3). Autismepodden. https://www.autismepodden.no/episode-3-rda-med-stian-orm/
Bogen-Straume, S. (2022, February 28). Autismepodden fordømmer Russlands krig i og mot Ukraina! Autismepodden. https://www.autismepodden.no/autismepodden-fordommer-russlands-krig-i-og-mot-ukraina/
Bogen-Straume, S. (2021, August 3). Ikke vær en idiot – Stem ved valget. Autismepodden. https://www.autismepodden.no/ikke-vaer-en-idiot-stem-ved-valget/
Bogen-Straume, S. (2021, October 2). Hvorfor jeg liker det skrevne ord og hvorfor jeg ikke liker chatt. Autismepodden. https://www.autismepodden.no/hvorfor-jeg-liker-det-skrevne-ord-og-hvorfor-jeg-ikke-liker-chatt/
Bogen-Straume, S. (2017, December 1). Det mentale fengsel! Autismepodden. https://www.autismepodden.no/transport/
Bogen-Straume, S. (2017, December 28). Hva er skam og hvorfor føle det? Autismepodden. https://www.autismepodden.no/hva-er-skam-og-hvorfor-fole-det/
Bogen-Straume, S. (2017, December 28). TV-karakterer med Asperger. Autismepodden. https://www.autismepodden.no/tv-karakterer-med-asperger/
Bogen-Straume, S. (2017, December 29). Jeg er meg selv! Autismepodden. https://www.autismepodden.no/jeg-er-meg-selv/
Bogen-Straume, S. (2018, January 6). Hvor er mine kroppsdeler? Autismepodden. https://www.autismepodden.no/hvor-er-mine-kroppsdeler/
Bogen-Straume, S. (2018, January 10). Tenke i bilder. Autismepodden. https://www.autismepodden.no/tenke-i-bilder/
Bogen-Straume, S. (2018, January 28). Slitsomt å være din venn. Autismepodden. https://www.autismepodden.no/slitsomt-a-vaere-din-venn/
Bogen-Straume, S. (2018, January 30). Kurs om Asperger for Kysthospitalet. Autismepodden. https://www.autismepodden.no/kurs-om-asperger-for-kysthospitalet/
Bogen-Straume, S. (2018, February 18). Har vært fraværende. Autismepodden. https://www.autismepodden.no/har-vaert-fravaerende/
Bogen-Straume, S. (2018, February 26). Billedlige uttrykk. Autismepodden. https://www.autismepodden.no/billedlige-uttrykk/
Bogen-Straume, S. (2018, March 21). En simile for å forklare det uforklarlige. Autismepodden. https://www.autismepodden.no/en-simile-for-a-forklare-det-uforklarlige/
Bogen-Straume, S. (2018, April 2). Valget. Autismepodden. https://www.autismepodden.no/valget/
Bogen-Straume, S. (2018, April 5). Empati – hva er det? Autismepodden. https://www.autismepodden.no/empati-hva-er-det/
Bogen-Straume, S. (2018, May 11). Theory of Mind. Autismepodden. https://www.autismepodden.no/theory-of-mind/
Bogen-Straume, S. (2018, May 31). Gratis kurs om Autismespekterforstyrrelse. Autismepodden. https://www.autismepodden.no/gratis-kurs-om-autismespekterforstyrrelse/
Bogen-Straume, S. (2018, June 4). Hvordan forstå autiame? Autismepodden. https://www.autismepodden.no/hvordan-forsta-autiame/
Bogen-Straume, S. (2018, June 4). Rapport: Inkluderende fellesskap for barn og unge. Autismepodden. https://www.autismepodden.no/rapport-inkluderende-fellesskap-for-barn-og-unge/
Bogen-Straume, S. (2018, June 4). En tapt barndom…. Autismepodden. https://www.autismepodden.no/en-tapt-barndom/
Bogen-Straume, S. (2018, June 13). Høytfungerende handikap! Autismepodden. https://www.autismepodden.no/hoytfungerende-handikap/
Bogen-Straume, S. (2018, June 16). Når sansene går amok. Autismepodden. https://www.autismepodden.no/nar-sansene-gar-amok/
Bogen-Straume, S. (2018, June 16). Min tid på barneskolen…. Autismepodden. https://www.autismepodden.no/min-tid-pa-barneskolen/
Bogen-Straume, S. (2018, July 10). Min kamp. Autismepodden. https://www.autismepodden.no/448/
Bogen-Straume, S. (2018, November 21). Resultat fra personlighetstest. Autismepodden. https://www.autismepodden.no/resultat-fra-personlighetstest/
Bogen-Straume, S. (2018, July 24). Foreningen Talerør. Autismepodden. https://www.autismepodden.no/foreningen-taleror/
Bogen-Straume, S. (2019, April 27). Jeg er autist – Ikke en «person med autisme». Autismepodden. https://www.autismepodden.no/jeg-er-autist-ikke-en-person-med-autisme/
Bogen-Straume, S. (2019, May 4). Oscar har autisme. Autismepodden. https://www.autismepodden.no/oscar-har-autisme/
Bogen-Straume, S. (2019, May 4). Annenrangs borgere. Autismepodden. https://www.autismepodden.no/annenrangs-borgere/
Bogen-Straume, S. (2019, June 28). Skoleresultater. Autismepodden. https://www.autismepodden.no/skoleresultater/
Bogen-Straume, S. (2019, June 28). Autism Good Feeling Questionnaire. Autismepodden. https://www.autismepodden.no/autism-good-feeling-questionnaire/
Bogen-Straume, S. (2019, July 5). Støy, støy og mere støy. Autismepodden. https://www.autismepodden.no/stoy-stoy-og-mere-stoy/
Bogen-Straume, S. (2019, July 5). Sensorisk integrasjon dysfunksjon (SID). Autismepodden. https://www.autismepodden.no/sensorisk-integrasjon-dysfunksjon-sid/
Bogen-Straume, S. (2019, August 19). Empati. Autismepodden. https://www.autismepodden.no/empati/
Bogen-Straume, S. (2019, September 7). Funksjonshemmedes rettigheter – gjemt, glemt og ignorert. Autismepodden. https://www.autismepodden.no/funksjonshemmedes-rettigheter-gjemt-glemt-og-ignorert/
Bogen-Straume, S. (2019, September 10). Appell om funksjonshemmedes rettigheter. Autismepodden. https://www.autismepodden.no/appell-om-funksjonshemmedes-rettigheter/
Bogen-Straume, S. (2019, December 14). Innvilget ufør. Autismepodden. https://www.autismepodden.no/innvilget-ufor/
Bogen-Straume, S. (2019, December 14). Hva om nevrotypisme (ikke autistisk) var avviket? Autismepodden. https://www.autismepodden.no/hva-om-nevrotypisme-ikke-autistisk-var-avviket/
Bogen-Straume, S. (2019, December 16). Likestilling for alle! Autismepodden. https://www.autismepodden.no/likestilling-for-alle/
Bogen-Straume, S. (2019, December 17). Avslag på krav om oppreisning og erstatning. Autismepodden. https://www.autismepodden.no/avslag-pa-krav-om-oppreisning-og-erstatning/
Bogen-Straume, S. (2019, December 19). Etter møtet med kommunen. Autismepodden. https://www.autismepodden.no/etter-motet-med-kommunen/

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettstedet aksepterer du dette.  Les mer

Du er offline. Koble til internett for å laste nytt innhold!

%d bloggere liker dette: