Sondre Bogen-Straume

Produsent

Jobber for et varmere samfunn der alle uavhengig av legning, kjønn, funksjonsnivå, rase m.m. har like muligheter. Har organisasjons- og ledererfaring fra frivillige, interessepolitiske organisasjoner og politisk parti. Holder kurs samt driver podcast og blogg om autismespekterforstyrrelser. Er aktiv brukerrepresentant og har erfaring fra diverse samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Vært folkevalgt til Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Tønsberg kommune.
Stiftet i 2019 Foreningen Talerør da jeg opplever at det er flere grupper i samfunnet som ikke har en stemme. Foreningen Talerør er «den inkluderende foreningen» som skal være et talerør for alle grupper – også de som i dag ikke har en interesseorganisasjon som fremmer sin sak.

Andre verv: 

This is Sondre Bogen-Straume's card. Their email is sondre@autismepodden.no. Their phone number is +47 97 07 61 09.

Bibliografi

Bogen-Straume, S. (2023). Skolevegring. In Autismepoddens Kunnskapsbase. Autismepodden. https://www.autismepodden.no/kunnskap/skolevegring/
Bogen-Straume, S. (2023, November 5). Episode 6: Autisme og mental helse (6) [MP3]. In Autismepodden. https://www.autismepodden.no/episode-6-autisme-og-mental-helse/
Bogen-Straume, S. (2023). Høring Samtykkeutvalgets rapport.
Bogen-Straume, S. (2023, March 29). Med talegjenkjenning kan du skrive med stemmen. Autismepodden. https://www.autismepodden.no/med-talegjenkjenning-kan-du-skrive-med-stemmen/
Bogen-Straume, S. (2023). Med talegjenkjenning kan du skrive med stemmen. Autismepodden. https://doi.org/10.5281/zenodo.8310598
Sondre Bogen-Straume. (2023, March 27). Det overrasker meg hvor mye mobbing som tillates i Sandefjordskolen, og at det har vært slik i mange år. Sandefjords Blad. https://www.sb.no/5-73-1653351
Bogen-Straume, S. (2023, January 26). Mindre byråkratisk psykiatri. Sondre Bogen-Straume. https://sondrestraume.wordpress.com/2023/01/26/mindre-byrakratisk-psykiatri/
Bogen-Straume, S. (2023, January 26). Min sak mot Sandefjord Kommune. Sondre Bogen-Straume. https://sondrestraume.wordpress.com/2023/01/26/min-sak-mot-sandefjord-kommune/
Bogen-Straume, S. (2023, January 26). Avslag på krav om oppreisning og erstatning. Sondre Bogen-Straume. https://sondrestraume.wordpress.com/2023/01/26/avslag-pa-krav-om-oppreisning-og-erstatning-2/
Bogen-Straume, S. (2022, November 10). Episode 5 EIBI og Eikeseths studie (5) [MP3]. Autismepodden. https://www.autismepodden.no/episode-5-eibi-og-eikeseths-studi/
Bogen-Straume, S. (2022, September 23). Skjult lydopptak. Autismepodden. https://www.autismepodden.no/kunnskap/skjult-lydopptak/
Bogen-Straume, S. (2022). Om lovligheten av skjult lydopptak. https://doi.org/10.5281/zenodo.8270608
Bogen-Straume, S. (2022, September 1). Nei, biblioteket er ikke for alle! Tønsbergs Blad. https://www.tb.no/5-76-1875057
Bogen-Straume, S. (2022). EIBI bedrer autisters livskvalitet. Tidsskrift for Norsk psykologforening, 59(9), 835–836. https://psykologtidsskriftet.no/debatt/2022/08/eibi-bedrer-autisters-livskvalitet
Bogen-Straume, S. (2022, August 25). Er dette et bibliotek for alle? Tønsbergs Blad. https://www.tb.no/5-76-1868286
Bogen-Straume, S. (2022, May 29). Høring om Avvikling av godkjenningsordningen innen fritt behandlingsvalg. Sondre Bogen-Straume. https://sondrestraume.wordpress.com/2022/05/29/avvikling-av-godkjenningsordningen-innen-fritt-behandlingsvalg/
Bogen-Straume, S. (2022, February 28). Autismepodden fordømmer Russlands krig i og mot Ukraina! Autismepodden. https://www.autismepodden.no/autismepodden-fordommer-russlands-krig-i-og-mot-ukraina/
Bogen-Straume, S. (2021, October 2). Hvorfor jeg liker det skrevne ord og hvorfor jeg ikke liker chatt. Autismepodden. https://www.autismepodden.no/hvorfor-jeg-liker-det-skrevne-ord-og-hvorfor-jeg-ikke-liker-chatt/
Bogen-Straume, S. (2021, August 3). Ikke vær en idiot – Stem ved valget. Autismepodden. https://www.autismepodden.no/ikke-vaer-en-idiot-stem-ved-valget/
Bogen-Straume, S. (2021, June 14). Til deg med autisme. Autismepodden. https://www.autismepodden.no/til-deg-med-autisme/
Bogen-Straume, S. (2021, February 4). Episode 4 Jenter med ASD (4). Autismepodden. https://www.autismepodden.no/episode-4-jenter-med-asd/
Bogen-Straume, S. (2021, January 31). Vi kan ikke tilrettelegge for sånt – Det blir urettferdig ovenfor de andre! Autismepodden. https://www.autismepodden.no/vi-kan-ikke-tilrettelegge-for-sant-det-blir-urettferdig-ovenfor-de-andre-2/
Bogen-Straume, S. (2020, December 11). God jul fra Autismepodden! Autismepodden. https://www.autismepodden.no/god-jul-fra-autismepodden/
Bogen-Straume, S. (2020, July 18). The Good Doctor. Autismepodden. https://www.autismepodden.no/2584-txyfqi/
Bogen-Straume, S. (2020, July 14). Episode 3: RDA (PDA) med Stian Orm – Autismepodden (3). Autismepodden. https://www.autismepodden.no/episode-3-rda-med-stian-orm/
Bogen-Straume, S. (2020, May 12). En tapt barndom. Autismepodden. https://www.autismepodden.no/en-tapt-barndom-2/
Bogen-Straume, S. (2020, March 17). Kvakksalveri. Autismepodden. https://www.autismepodden.no/kvakksalveri/
Bogen-Straume, S. (2020, March 15). Vaksiner og COVID-19. Autismepodden. https://www.autismepodden.no/vaksiner-og-covid-19/
Bogen-Straume, S. (2020, February 13). Episode 2: Hvordan det er å være autist med Olav Helland (2). Autismepodden. https://www.autismepodden.no/episode-2-hvordan-det-er-a-vaere-autist-med-olav-helland/
Bogen-Straume, S. (2020, January 24). Hjelp! Hjelp! – Men ingen hjelp å få! Autismepodden. https://www.autismepodden.no/hjelp-hjelp-men-ingen-hjelp-a-fa/
Bogen-Straume, S. (2020, January 15). Episode 1: Litt om meg og podcasten (1). Autismepodden. https://www.autismepodden.no/litt-om-meg-og-podcasten/
Bogen-Straume, S. (2019, December 31). Nytt år, nye muligheter. Autismepodden. https://www.autismepodden.no/nytt-ar-nye-muligheter/
Bogen-Straume, S. (2019, December 21). Kommunisere med autister. Sondre Bogen-Straume. https://sondrestraume.wordpress.com/2019/12/21/kommunisere-med-autister/
Bogen-Straume, S. (2019, December 21). Kommunisere med autister. Autismepodden. https://www.autismepodden.no/kommunisere-med-autister/
Bogen-Straume, S. (2019, December 19). Etter møtet med kommunen. Sondre Bogen-Straume. https://sondrestraume.wordpress.com/2019/12/19/etter-motet-med-kommunen/
Bogen-Straume, S. (2019, December 19). Etter møtet med kommunen. Autismepodden. https://www.autismepodden.no/etter-motet-med-kommunen/
Bogen-Straume, S. (2019, December 17). Avslag på krav om oppreisning og erstatning. Sondre Bogen-Straume. https://sondrestraume.wordpress.com/2019/12/17/avslag-pa-krav-om-oppreisning-og-erstatning/
Bogen-Straume, S. (2019, December 17). Avslag på krav om oppreisning og erstatning. Autismepodden. https://www.autismepodden.no/avslag-pa-krav-om-oppreisning-og-erstatning/
Bogen-Straume, S. (2019, December 16). Likestilling for alle! Sondre Bogen-Straume. https://sondrestraume.wordpress.com/2019/12/16/likestilling-for-alle/
Bogen-Straume, S. (2019, December 16). Likestilling for alle! Autismepodden. https://www.autismepodden.no/likestilling-for-alle/
Bogen-Straume, S. (2019, December 14). Hva om nevrotypisme (ikke autistisk) var avviket? Sondre Bogen-Straume. https://sondrestraume.wordpress.com/2019/12/14/hva-om-nevrotypisme-ikke-autistisk-var-avviket/
Bogen-Straume, S. (2019, December 14). Hva om nevrotypisme (ikke autistisk) var avviket? Autismepodden. https://www.autismepodden.no/hva-om-nevrotypisme-ikke-autistisk-var-avviket/
Bogen-Straume, S. (2019, December 14). Innvilget ufør. Sondre Bogen-Straume. https://sondrestraume.wordpress.com/2019/12/14/innvilget-ufor/
Bogen-Straume, S. (2019, December 14). Innvilget ufør. Autismepodden. https://www.autismepodden.no/innvilget-ufor/
Bogen-Straume, S. (2019, September 10). Appell om funksjonshemmedes rettigheter. Sondre Bogen-Straume. https://sondrestraume.wordpress.com/2019/09/10/appell-om-funksjonshemmedes-rettigheter/
Bogen-Straume, S. (2019, September 10). Appell om funksjonshemmedes rettigheter. Autismepodden. https://www.autismepodden.no/appell-om-funksjonshemmedes-rettigheter/
Bogen-Straume, S. (2019, September 7). Funksjonshemmedes rettigheter – gjemt, glemt og ignorert. Sondre Bogen-Straume. https://sondrestraume.wordpress.com/2019/09/07/funksjonshemmedes-rettigheter-gjemt-glemt-og-ignorert/
Bogen-Straume, S. (2019, September 7). Funksjonshemmedes rettigheter – gjemt, glemt og ignorert. Autismepodden. https://www.autismepodden.no/funksjonshemmedes-rettigheter-gjemt-glemt-og-ignorert/
Bogen-Straume, S. (2019, August 19). Empati. Sondre Bogen-Straume. https://sondrestraume.wordpress.com/2019/08/19/empati/
Bogen-Straume, S. (2019, August 19). Empati. Autismepodden. https://www.autismepodden.no/empati/

Bidrag og omtale

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettstedet aksepterer du dette.  Les mer

Du er offline. Koble til internett for å laste nytt innhold!