Category: Forkortelser

  A B D E F I O P T V
 • ABA

  Applied Behavior Analysis = Anvendt atferdsanalyse.

 • ADL

  Activities of Daily living

 • AiN

  Se: Autismeforeningen i Norge.

 • ART

  Aggression Replacement Training

 • ASD

  Autismespekterfordiagnose (Autism Spectrum Disorder), se ASF: Autismespekterforstyrrelser

 • ASK

  Alternativ- og supplerende kommunikasjon

 • BPA

  Brukerstyrt personlig assistanse

 • BUP

  Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk

 • BUPA

  Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling

 • DPS

  Distriktspsykiatrisk senter

 • EIBI

  Se Early Intensive Behavioral Intervention for mer informasjon.

 • FFT

  Funksjonell familieterapi

 • IOP

  Individuell opplæringsplan

 • IP

  Individuell plan

 • OT

  Oppfølgingstjenesten

 • PALS

  Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling

 • pbrl

  Forkortelse for: Lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter

 • PDA

  Pathological Demand Avoidance /ekstrem kravavvisning.

 • PDD-NOS

  Engelsk: Pervasive Developmental Disorder – Not Otherwise Specified Norsk: Norsk: Gjennomgripende utviklingsforstyrrelser

 • phvl

  Forkortelse for: Lov 2. juni 1999 nr. 62 om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernloven)

 • PMTO

  Parent Management Training Oregon

 • PPT

  Pedagogisk-Psykologisk tjeneste

 • TEACCH

  Treatment and Education of Autistic and Communication handicapped Children

 • TIOBA

  Tidlig og intensiv opplæring basert på anvendt atferdsanalyse (se EIBI)

 • VOP

  Voksenpsykiatri

Om autismepodden

Autismepodden er Norges første podcast om autisme. Vårt mål er å formidle faglig korrekt informasjon uten å miste autistenes stemme – For hvem er vel egentlig de virkelige autismeekspertene?

Kategorier

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettstedet aksepterer du dette.  Les mer

Du er offline. Koble til internett for å laste nytt innhold!