Anmeldelse: Autisme og mental helse

Autisme og mental helse
Sjangere: ,
Utgiver:
Published: 2022
ISBN: 978-82-05-55225-8
Page Count: 337
Dewey: 616.85882
Forlagets omtale: Det var lenge en rådende oppfatning at personer med autismespekterlidelser (asd) ikke kunne ha psykiske lidelser. Alle vansker de hadde ble forstått som en del av autismen. Det førte til at mange mennesker med asd ikke fikk den hjelpen de trengte for psykiske vansker som angst og depresjon. I dag er det bred faglig enighet om at mennesker med asd er mer sårbare for å utvikle psykiske lidelser enn andre. Likevel er det…

I boken Autisme og mental helse tar redaktør Sissel Berge Helverschou og et team av eksperter for seg det intrikate forholdet mellom autismespekterforstyrrelser (ASD) og mental helse. Boken er en dyptgående utforskning av de komorbide psykiske tilstandene som ofte ledsager ASD, og den belyser de diagnostiske og terapeutiske utfordringene som er forbundet med disse tilstandene.

«Mange personer med autismevansker får i dag ikke adekvat behandling for sine tilleggsvansker fordi mange fagpersoner innen psykisk helsevern og andre deler av spesialisthelsetjenesten og innen kommunale tjenester ikke har erfaring med denne gruppen og er usikre på hvordan de skal diagnostisere tilleggslidelser og gjennomføre behandling.»

Vi vet at det er en høyere forekomst av psykiske plager hos autister, men kunnskap om dette i tjenesteapparatet er ofte mangelfull. Derfor er denne boken et viktig bidrag til kunnskapen om autisme i helsevesenet, skole, NAV osv.

Lytt til podcastepisoden med Sissel Berge Helverschou om dette temaet her!

Et markant funn presentert i boken er de varierende prevalenstallene for ulike komorbide tilstander. For eksempel varierer forekomsten av ADHD hos personer med ASD mellom 28-44 prosent, søvnforstyrrelser mellom 50-80 prosent, og depresjon mellom 12-70 prosent. Disse tallene understreker behovet for ytterligere forskning for å oppnå en mer nøyaktig forståelse av disse tilstandene.

Boken er strukturert slik at hvert kapittel setter søkelys på et mer eller mindre spesifikt tema og er forfattet av eksperter innen det aktuelle feltet. Dette gir en variert skrivestil gjennom boken; noen kapitler er tilgjengelige og lettleste, mens andre krever mer innsats for å fordøye det faglige innholdet.

Det faglige innholdet i boken er høyst relevant for fagfolk som arbeider med personer med autisme, men den er også nyttig for familier, nærpersoner, og ikke minst autisten selv.

Kapittel 5, skrevet av Autismeforeningens leder Anette Drangsholt, er spesielt bemerkelsesverdig for sin belysning av de praktiske utfordringene som personer med ASD møter i helsevesenet. Mangelen på tilrettelegging, som eksemplifisert ved nektelse av ledsager under medisinske konsultasjoner, er et tankevekkende eksempel på barrierene som må overvinnes.

Konklusjon

Autisme og mental helse er en essensiell ressurs som tilbyr et kritisk perspektiv på de unike utfordringene personer med ASD står overfor. Boken er en oppfordring til helsepersonell, pedagoger, og beslutningstakere om å øke sin forståelse og forbedre tjenestene som tilbys denne gruppen. Med sitt omfattende innhold og faglige dybde, er boken en uvurderlig kilde til kunnskap for alle som arbeider med eller støtter individer med ASD.

Kapitler
 • KAPITTEL 1 AUTISME: KJENNETEGN, FOREKOMST OG HISTORIKK – Sissel Berge Helverschou
 • KAPITTEL 2 ÅRSAKER TIL AUTISME OG VIKTIGHETEN AV SOMATISK UTREDNING – Kristin A Bakke og Anne Lise Høyland
 • KAPITTEL 3 PSYKISKE TILLEGGSLIDELSER OG DIAGNOSTISERING – Sissel Berge Helverschou
 • KAPITTEL 4 KARTLEGGING AV PSYKISKE LIDELSER HOS BARN OG VOKSNE MED AUTISMESPEKTERFORSTYRRELSER – Marianne Berg Halvorsen, Arvid Nikolai Kildahl og Sissel Berge Helverschou
 • KAPITTEL 5 FØLELSEN AV Å IKKE PASSE INN I BEHANDLINGSFORLØPET – Annette Drangsholt
 • KAPITTEL 6 ANGST OG TVANGSLIDELSE – Sissel Berge Helverschou
 • KAPITTEL 7 AUTISME OG DEPRESJON – Oddbjørn Hove
 • KAPITTEL 8 PSYKOSE HOS PERSONER MED AUTISMESPEKTERFORSTYRRELSE – Trine Lise Bakken
 • KAPITTEL 9 AUTISME, TRAUMER OG TRAUMELIDELSER – Arvid Nikolai Kildahl
 • KAPITTEL 10 AUTISME OG PERSONLIGHETSFORSTYRRELSER – Arvid Nikolai Kildahl, Stine Iversen og Morten Bekk
 • KAPITTEL 11 KRIMINALITET OG AUTISME – Sissel Berge Helverschou
 • KAPITTEL 12 AUTISME OG KJØNNSINKONGRUENS – Anne Wæhre og Linda W. David
 • KAPITTEL 13 TILPASSET BEHANDLING – Sissel Berge Helverschou
 • KAPITTEL 14 PSYKOEDUKASJONElisabeth Wigaard, Anne L. Rysstad og Linn Beate Ludvigsen
 • KAPITTEL 15 BEHANDLINGSTILNÆRMING VED ALVORLIG VEGRING OG UNNGÅELSE – Anne L. Rysstad, Linn Beate Ludvigsen og Elisabeth Wigaard
 • KAPITTEL 16 KOGNITIV ATFERDSTERAPI VED ANGSTLIDELSER – Kristin Utgard
 • KAPITTEL 17 MILJØTERAPI TIL PERSONER MED AUTISME OG PSYKISK LIDELSE – Trine Lise Bakken
 • KAPITTEL 18 AUTISMESPEKTERFORSTYRRELSE OG AVHENGIGHET – Anette Ræder Brunvold
 • KAPITTEL 19 AUTISME OG SPISEFORSTYRRELSER – Henriette Kirkaune Sandven og Simen Storvik
Bidragsytere
 1. Kristin A. Bakke, overlege og spesialist i barnesykdommer ved Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier (NevSom), Oslo universitetssykehus HF.
 2. Trine Lise Bakken, forsker/ph.d./cand.san og psykiatrisk sykepleier ved Regional seksjon for psykiatri, utviklingshemning/autisme (PUA) og Nasjonal kompetanse-tjeneste for utviklingshemning og psykisk helse, Oslo universitetssykehus HF.
 3. Morten Bekk, psykologspesialist ved Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst (RKT), Oslo universitetssykehus HF.
 4. Anette Ræder Brunvold, psykologspesialist og enhetsleder ved Avdeling rus- og avhengighetsbehandling, Oslo universitetssykehus HF.
 5. Linda W. David, psykologspesialist ved Avdeling for barn og unges psykiske helse på sykehus, Barne- og ungdomsklinikken, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet.
 6. Annette Drangsholt, leder Autismeforeningen i Norge.
 7. Marianne Berg Halvorsen, psykologspesialist i nevropsykologi, ph.d. ved Habilitering for barn og unge, Universitetssykehuset Nord-Norge HF.
 8. Sissel Berge Helverschou, ph.d. og psykologspesialist med fordypning i habilitering, ansatt som forsker ved Nasjonal kompetanseenhet for autisme (Autismeenheten), og på Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier (NevSom).
 9. Oddbjørn Hove, psykologspesialist, ph.d., seniorforsker ved Klinikk for psykisk helsevern, Seksjon spesialisert behandling, Avdeling for forskning og innovasjon, Helse Fonna HF.
 10. Anne Lise Høyland, overlege og spesialist i barnesykdommer og barne- og ungdomspsykiatri. Seksjonsoverlege ved Barne- og ungdomsklinikken ved St. HF og Førsteamanuensis ved RKBU Midt-Norge – Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – psykisk helse og barnevern ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.
 11. Stine Iversen, psykolog ved Regional seksjon for psykiatri, utviklingshemning/autisme (PUA), Oslo universitetssykehus HF.
 12. Arvid Nikolai Kildahl, psykologspesialist ph.d. ved Regional seksjon for psykiatri, utviklingshemning/autisme (PUA) og Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier (NevSom), Oslo universitetssykehus HF.
 13. Linn Beate Ludvigsen, spesialpedagog ved Seksjon utviklingshemming og autisme, Blakstad, Vestre Viken HF.
 14. Anne L. Rysstad, psykolog ved Seksjon utviklingshemming og autisme, Blakstad, Vestre Viken HF.
 15. Henriette Kirkaune Sandven, spesialist i barne- og ungdomspsykiatri. Overlege, BUP Nordstrand, Oslo universitetssykehus HF.
 16. Simen Storvik, fagkonsulent ved Sykehuset Østfold HF.
 17. Kristin Utgård, fagkonsulent ved Autismeavdelingen, Sykehuset i Vestfold HF.
 18. Elisabeth Wigaard, psykologspesialist i nevropsykologi ved Kongsberg BUP/BUPA, Klinikk for psykisk helse og rus, Vestre Viken HF.
 19. Anne Wæhre, overlege, ph.d. ved Avdeling for barn og unges psykiske helse på sykehus, Barne- og ungdomsklinikken, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet.

the gravatar profile photo

Anmeldt av Sondre Bogen-Straume


Oppdag mer fra Autismepodden

Abonner for å få de siste innleggene til din e-postboks.


Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Om autismepodden

Autismepodden er Norges første podcast om autisme. Vårt mål er å formidle faglig korrekt informasjon uten å miste autistenes stemme – For hvem er vel egentlig de virkelige autismeekspertene?

Kategorier

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettstedet aksepterer du dette.  Les mer

Du er offline. Koble til internett for å laste nytt innhold!