Opphavsrett og rettigheter

© Autismepodden 2023

Materialet er vernet etter åndsverkloven. Uten uttrykkelig samtykke fra rettighetshaver er eksemplarfremstilling, som utskrift og annen kopiering, bare tillatt når det er hjemlet i lov (kopiering til privat bruk, sitat o.l.) eller avtale med Kopinor (www.kopinor.no)

Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatnings- og straffeansvar.

Se lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven) og forskrift 26.08.2021 nr. 2608 til åndsverksloven for mer informasjon om opphavsrett.

Innsendt materiale

Ved å sende inn materiale, informasjon, ideer osv. til Autismepodden gir du Autismepodden ubegrenset, avgiftsfri, vedvarende, global, ugjenkallelig rett og lisens til fritt å bruke, endre, viderelisensiere og publisere slikt Innsendt materiale, samt produsere derivert materiale derav.

Innsender står ansvarlig for å ha de nødvendige rettigheter til materialet, samt at materialet ikke gjør inngrep i tredjeparts rettigheter. Innsender står ansvarlig for eventuelle økonomiske tap eller kostnader rettighetsbrudd medfører.

Brukerens ideelle rettigheter som opphavsmann etter Åndsverkloven §§ 2 og 3 skal ivaretas av Autismepodden.

Om autismepodden

Autismepodden er Norges første podcast om autisme. Vårt mål er å formidle faglig korrekt informasjon uten å miste autistenes stemme – For hvem er vel egentlig de virkelige autismeekspertene?

Kategorier

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettstedet aksepterer du dette.  Les mer

Du er offline. Koble til internett for å laste nytt innhold!

%d bloggere liker dette: