Encyklopedi: Ord og forkortelser

  • NB – Nota Bene

    Nota bene er et latins uttrykk som betyr; vel og merke seg eller legg godt merke til. Etymologi: av latin notâre å merke og ben god

  • ASD

    Autismespekterforstyrrelse

  • ESSENCE

    Den svenske barnepsykiateren Christopher Gillberg har lansert akronymet ESSENCE, Early Symptomatic Syndromes Eliciting Neurodevelopmental Examinations, som et samlebegrep for nevroutviklingsforstyrrelsene (Gillberg, 2010). Begrepet har fått gjennomslag i psykisk helsevern for barn og unge i Norden. […]

Om autismepodden

Autismepodden er Norges første og eneste podcast om autisme. Vårt mål er å formidle faglig korrekt informasjon uten å miste autistenes stemme – For hvem er vel egentlig de virkelige autismeekspertene?

Mer om podcastens produsent finnes her!

Kategorier

Du er offline. Koble til internett for å laste nytt innhold!