CV – Curriculum Vitae

Sondre Bogen-Straume

Født: 01.04.1997

Nøkkelinformasjon

Er punktlig, arbeidsom, effektiv og ærlig. Jeg har interesse for planter og har god plantekunskap. Jeg intreserer meg også for energieffektivisering i husoldninger. Jeg har også erfaring med bruk, salg og reprasjon av hagemaskiner.

ARBEIDSERFARING

2011-2013 Haukerød Hage & Skog (utplassering fra skolen).

Mine arbeidsoppgaver var salg og service på hagemaskiner. Kundebehandling, renhold og annet forefallende.

2014 Profesjonell Service AS (Sommerjobb).

Mine arbeidsoppgaver var salg av oppdrag/ jobber, gartner og anleggsgartner arbeide og reprasjon av maskiner.

2015 Profesjonell Service AS (Sommerjobb).

Mine arbeidsoppgaver var salg av oppdrag/ jobber, gartner og anleggsgartner arbeide og reprasjon av maskiner.

2015-2018 Anleggsgartnerlærling ved Jarlsberg Hovedgård

Mine arbeidsoppgaver: Generelt vedlikehold av kulturhistorisk grøntanlegg på 70 daa. inkludert Gullkronene og Ilene naturreservat, legging av teglsteinsbelegg i vinkjeller, restaurering av teglsteinsbelegg fra 1700 tallet, bygging av gråsteinsmur, montering av vanningsanlegg, maskinvedlikehold, snekring av bygningsmessige konstruksjoner og generelt vedlikehold av kulturhistoriske bygninger.

2017-2019 Sosiale medieansvarlig for Vestfold SV

Ansvar for Vestfold SVs sosiale medieprofiler, ansvarlig for alle tekniske saker for lokallag i Vestfold

2018-2019 Nestleder i Tønsberg SV

Medlemsansvarlig, arrangering av ulike tilstelninger, annet politisk og organisasjonsarbeid.

2017-2019 Vara til Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Tønsberg Kommune for Tønsberg SV

2018-… Vara til regionalt brukerråd ved Statped sørøst for Autismeforeningen – FFO

2018-… Sentralstyreleder i Foreningen Talerør

4. august 2018 stiftet jeg, Belinda Monteran-Leinonen, Kim-Alexander Olsen, Nicklas Andreassen Jaksland, Christine Andersen og Inger Bjørnsvik Larsen Foreningen Talerør. Vårt mål er at de som i dag ikke blir hørt skal få en klar og tydelig stemme som taler deres sak i samfunnet.

2018-2019 Vara til styret i Autismeforeningen Vestfold fylkeslag

2019-2020 Styremedlem, likeperson og kursarrangør for Autismeforeningen Vestfold fylkeslag

2019-… Autismepodden

I desember 2019 startet jeg Autismepodden, Norges første og eneste podcast av og med autister, om autisme og andre relaterte emner.

2020-… Leder av Autismeforeningen Vestfold fylkeslag

2018-2020 Representant i Ungdomsrådet ved Sykehuset i Vestfold HF for Autismeforeningen Vestfold fylkeslag – FFO

2020-… Nestleder i Ungdomsrådet ved Sykehuset i Vestfold HF for Autismeforeningen Vestfold fylkeslag – FFO

Månedlige møter, og daglig arbeid med sakspapirer vedrørende SiVs utvikling av helsetjenester, kursholding og utforming av det fremtidige helsetilbudet.

UTDANNING

2018-2021 VG3 Påbygg til generell studiekompetanse ved Holmestrand VGS

2015-2018 Anleggsgartnerlærling ved Jarlsberg Hovedgård

2014-2015 VG 2 Anleggsgartner og idretsanleggsfag.

2013-2014 VG1 Naturbruk ved gjennestad VGs.

2010-2013 Mokollen skole (ungdomskolen).

2003-2010 Krokemoa barneskole.

PRAKSIS

2013-2014 Praksisplass 1-2 dager i uka (park og anlegg, friland, veksthus og hagesenter).

2014-2015 Praksis 1-2 dager i uka (park og anlegg)

SERTIFIKATER

– Klasse: T 141 – Traktor

– Klasse: B – Bil

– Plantevernsertifikat

KURS

2013 33 timers grunnkurs i førstehjelp ved Røde Kors hjelpekorps

2013 Psykososialt førstehjelpskurs ved Røde Kors hjelpekorps

2014 Teoretisk sikkerhetsopplæring, maskinførerbevis (MEF)

2014 6 timers sikkerhetskurs i regi av Landbrukets brannvernkomitè

2018 Likepersonskurs ved Autismeforeningen i Norge

2019 Modulbasert opplæring for brukerrepresentanter på systemnivå i helseforetak

FRITIDSINTERESSER

Min særinteresse (hovedinteresse) er autisme, psykologi og medisin. Ellers er jeg politisk aktiv i SV og liker godt alt av organisasjonsarbeid. Brukermedvirkning gjennom Autismeforeningen og Foreningen Talerør er en daglig aktivitet og alt fra å holde kurs om autismespekterforstyrrelse til å skrive informative artikler og tekster om autisme gjøres med stor interesse.

ANNET

Har god innsikt i bruk, montering og reparasjon av teknisk utstyr, nyanlegg og skjøtsel av grøntanlegg, muring av sprengsteinsmur, elementære ferdigheter innen trekonstruksjoner, mye erfaring og kunnskap om montering, vedlikehold og reparasjon av robotklippere og montering og vedlikehold av større helautomatisk vanningsanlegg for park og grøntanlegg.

KOMPETANSE

Kompetansebevis på : betongblander, kaldsag, listesag, ryddesag, traverskran i veksthus, vibroplate, gjerdesag, lift, motorsag, sirkelsag, vedkløyver og vinkelsliper.

REFERANSER

Tor Gunnar Trøen, daglig leder på Haukerød Hage & Skog, Tlf: 334 66 462

Kjetil Klavenes, leder for gartneravdelingen på Proffesjonell Service AS, Tlf: 468 86 386

Om autismepodden

Autismepodden er Norges første og eneste podcast om autisme. Vårt mål er å formidle faglig korrekt informasjon uten å miste autistenes stemme – For hvem er vel egentlig de virkelige autismeekspertene?

Mer om podcastens produsent finnes her!

Kategorier

Du er offline. Koble til internett for å laste nytt innhold!

%d bloggere liker dette: