Encyklopedi

 • ABA

  Applied Behavior Analysis = Anvendt atferdsanalyse.

 • Adaptasjon

  En organismes tilpasning til omgivelsene

 • ADL

  Activities of Daily living

 • AiN

  Se: Autismeforeningen i Norge.

 • Allist

  Allist er en uten autisme.

 • ART

  Aggression Replacement Training

 • ASD

  Autismespekterfordiagnose (Autism Spectrum Disorder), se ASF: Autismespekterforstyrrelser

 • ASF

  Forkortelse for: Autismespekterforstyrrelser Også kjent som: Autisme ASD: Autismespekterdiagnoser Autismespektertilstander

 • ASK

  Alternativ- og supplerende kommunikasjon

 • Asperger syndrom

  F 84.5 Asperger syndrom (AS) er en gjennomgripende utviklingsforstyrrelse på autismespekteret. En person med AS har problemer på de samme kjerneområdene som ellers på spekteret, men her en normal til over normal høy IQ og normalt utviklet språk. Diagnosen Asperger syndrom har utgått i WHOs nye diagnosesystem ICD-11 og bruken vil dermed gradvis fases ut til fordel for en gradert/ skåret vurdering av funksjonsnivå innen de autistiske kjærneområdene.

 • Autismeforeningen i Norge

  Autismeforeningen i Norge (forkortet AiN) er en interesseorganisasjon for personer med autisme, pårørende, fagfolk og andre interesserte.

 • BPA

  Brukerstyrt personlig assistanse

 • BUP

  Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk

 • BUPA

  Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling

 • Den autistiske triaden

  Den autistiske triaden ble foreslått av Lorna Wings i 1999. Triadens tre hovedpunkter representerer autismens tre hovedområder som er til felles for alle autismediagnosene/ gradene av autisme: 1. Omfattende språk og kommunikasjonsvansker, 2. Spesielle utfordringer med å omgås andre og 3. Fantasi og atferd.

 • DPS

  Distriktspsykiatrisk senter

 • EIBI

  Early Intensive Behavioral Intervention

 • ESSENCE: Early Symptomatic Syndromes Eliciting Neurodevelopmental Examinations

  Den svenske barnepsykiateren Christopher Gillberg har lansert akronymet ESSENCE, Early Symptomatic Syndromes Eliciting Neurodevelopmental Examinations, som et samlebegrep for nevroutviklingsforstyrrelsene (Gillberg, 2010). Begrepet har fått gjennomslag i psykisk helsevern for barn og unge i Norden.

 • FFT

  Funksjonell familieterapi

 • Følelse ord

  Tabell med om lag 350 ord for følelser.

 • Intendert mening

  Er det du ønsker å formidle i kommunikasjon. Det er ikke alltid at mottageren av kommunikasjonen oppfatter din intenderte mening, noe som medfører misforståelser.

 • IOP

  Individuell opplæringsplan

 • IP

  Individuell plan

 • Komorbiditet

  Komorbiditet (av eng. co - «sammen med» og morbidity «sykelig tilstand») eller samsykelighet er nærværet av to eller flere samtidige uavhengige sykdommer (diagnoser).

 • NB – Nota Bene

  Nota bene er et latins uttrykk som betyr; vel og merke seg eller legg godt merke til.

 • OT

  Oppfølgingstjenesten

 • PALS

  Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling

 • PDA

  Pathological Demand Avoidance /ekstrem kravavvisning.

 • PDD-NOS

  Engelsk: Pervasive Developmental Disorder – Not Otherwise Specified Norsk: Norsk: Gjennomgripende utviklingsforstyrrelser

 • PMTO

  Parent Management Training Oregon

 • PPT

  Pedagogisk-Psykologisk tjeneste

 • RDA (PDA): Rational (pathological) Demand Avoidance

  Pathological Demand Avoidance (PDA) er en ny atferdsprofil hos barn og unge med nevroutviklingsforstyrrelser, som består i ekstremt kravavvisende og sosialt manipulativ atferd.

 • TEACCH

  Treatment and Education of Autistic and Communication handicapped Children

 • TIOBA

  Tidlig og intensiv opplæring basert på anvendt atferdsanalyse (se EIBI)

 • VOP

  Voksenpsykiatri

Om autismepodden

Autismepodden er Norges første og eneste podcast om autisme. Vårt mål er å formidle faglig korrekt informasjon uten å miste autistenes stemme – For hvem er vel egentlig de virkelige autismeekspertene?

Mer om podcastens produsent finnes her!

Kategorier

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettstedet aksepterer du dette.  Les mer

Du er offline. Koble til internett for å laste nytt innhold!